De Parel Zorg | Hart voor mens, passie voor de zorg

Neem Contact op

Keltenoord 273079 ZD, Rotterdam

07:30 - 17:00Maandag t/m Vrijdag

+316 54 29 29 24info@deparelzorg.nl

Begeleiding

de parel zorg begeleidingBegeleiding individueel omvat ondersteunende activiteiten in verband met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een psychosociaal probleem, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de verzekerde in de samenleving, te verlenen door een instelling.

Activerende begeleiding heeft als doel het veranderen of verbeteren van iemands persoonlijke functioneren in gedrag of vaardigheden met 2 verschillende aanleidingen: het uitvoeren van begeleidende interventies bij mensen met gedrags- of psychische problematiek, ter verbetering van iemands functioneren of het tegengaan van achteruitgang in functioneren.

Psychische problematiek kan het gevolg zijn van een psychiatrische aandoening, maar ook bij psychische problematiek die geen grondslag heeft in een psychiatrische aandoening kan activerende begeleiding worden aangeboden. Het uitvoeren van interventies bij personen met een somatische aandoening , een psychogeriatrische aandoening , een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap,, om iemands functioneren doelgericht te verbeteren, waaronder leren omgaan met de gevolgen van een aandoening of “handicap””.

Activerende begeleiding is gericht op het omgaan met de gevolgen van een aandoening (gericht op een stoornis) en kan zowel individueel als in groepsverband worden aangehouden.

Wanneer u net uit het ziekenhuis komt, u een helpende hand kunt gebruiken om wat meer structuur in uw leven te krijgen, of hulp nodig heeft bij het zoeken van oplossingen op het gebied van zorg en welzijn, kunt u een beroep doen op individuele begeleiding bij u aan huis.
De Parelzorg kan u helpen door de afspraken met verschillende hulpverleners goed in te plannen, op elkaar af te stemmen en zo nodig te begeleiden naar een arts of andere behandelaar. Maar ook voor administratieve zaken en praktische oplossingen voor allerlei problemen staat De Parelzorg paraat. Dit met als doel dat er weer rust en structuur komt in uw leven en u in de gelegenheid wordt gesteld prioriteit te geven aan wat echt belangrijk voor u is!